ढोका एम्बोसिंग हाइड्रोलिक प्रेस

  • door embossing machine

    ढोका एम्बोसिंग मेशीन

    यो मेशिन मुख्यतया धातु ढोका एम्बोसिंगका लागि उपयुक्त छ। उपकरणमा राम्रो प्रणाली कठोरता र उच्च शुद्धता, उच्च जीवन र उच्च विश्वसनीयता छ। पाना धातु भागहरूको लागि एम्बोजि process प्रक्रिया 3 शिफ्ट / दिन उत्पादन पूरा गर्दछ।